Denna sida är inte optimerad för din skärmstorlek. Därför kan utseenden eller funktioner komma att påverkas.

Serviceluckor i våra system
Varje tisdag kl. 04.30 - 05.00 samt andra tisdagen i månaden kl. 00.00 – 07.00, håller vi våra system stängda för underhåll. Du kan då inte vara inloggad eller utföra ändringar på partner.movestic.se.

Säkerhet
För oss är det viktigt att skydda din personliga och finansiella information. Därför krypteras all information när du använder våra webbtjänster innan den sänds över Internet.

Kryptering
Kryptering innebär att filer och datasignaler kodas så att de blir omöjliga att tolka utan en särskild kryptonyckel. Krypteringen i partner.movestic.com använder 128 bitars SSL, som medger en hög säkerhetsnivå med dagens standard.

Loggning
På varje sida i systemet kontrolleras att användaren är inloggad och har behörighet att se och ändra aktuella försäkringar. Varje besök på varje sida loggas i en intern logg för möjlighet till felsökning och uppföljning. Alla försök att nå någon annan kunds uppgifter loggas utförligt och följs upp