Denna sida är inte optimerad för din skärmstorlek. Därför kan utseenden eller funktioner komma att påverkas.

Vår målsättning är att erbjuda våra samarbetspartners en enkel och tidsbesparande administration. Därför har vi utvecklat vår partnerwebb där du som är förmedlare eller assistent kan administrera din affär och sköta kontakten med Movestic. Du kan nyteckna dina kunders försäkringar, hämta blanketter, ta del av nyheter, vårt produkt- och förvaltningserbjudande  med mera.

Vill du också använda vår partnerwebb?

Här kan du hämta en blankett för att registrera dig som försäkringsförmedlare eller assistent hos Movestic och få tillgång till våra tjänster via partner.movestic.se. Blanketten ska fyllas i, undertecknas av firmatecknare på ditt kontor och skickas till:

Movestic Livförsäkring AB
Box 7853
103 99 Stockholm
fax: 08-120 39 300

Ladda hem blankett för registrering

Avser registreringen ett helt nytt samarbetsavtal ska även registeruppgift från Bolagsverket, F-skattsedel samt intyg från bank och Finansinspektionens tillstånd om att utöva försäkringsförmedling bifogas. Vid registrering av ny förmedlare eller assistent till ett befintligt samarbetsavtal krävs inte de bilagorna.

Det är viktigt att namnen på de som vill samarbeta med oss fylls i och att rätt befattning anges. Det beror på att vi delar ut olika typer av behörighet beroende på om du är försäkringsförmedlare, assistent eller provisionsansvarig.

När vi får in blanketten lägger vi upp din behörighet samt ett lösenord. Med hjälp av dessa kan du sedan logga in på partner.movestic.se

Olika behörigheter på partnerwebben

Försäkringsförmedlare: Som försäkringsförmedlare ser du alla försäkringar knutna till ditt kontor samt dina egna provisioner.

Assistent: Som assistent ser du alla försäkringar knutna till ditt kontor.

Provisionsansvarig: Om du är provisionsansvarig skräddarsyr vi din behörighet så att du kommer åt rätt information på webben.

Vi ser fram mot ett gott samarbete!

Movestic